Impressum

Właścicielka:

Anna Kiefer

Tempelhofweg 3
30179 Hannover

info@sprache-medizin.de
Tel. kom.: +49 0151 546 74341

Niemiecki numer identyfikacyjny podatnika (USt-ID): DE311084008

Zdjęcia:
Emilie Krause, Timo Helfert, Kai Pieper, Andrea Janssen; Fotolia_187417294_L: PR Image Factory
O ile nie wskazano inaczej, wykorzystywane są wyłącznie własne zdjęcia i grafiki.

Projekt & realizacja strony internetowej:
Krause Emilie – Web-und Werbeagentur Hannover

Informacja o Rozporządzeniu w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów w sprawach konsumenckich (Rozporządzenie ODR):
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (platforma OS), dostępną pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Mój adres e-mail znajdziesz powyżej w tym stopce redakcyjnej. Nie jestem zobowiązany ani chętny do udziału w procedurze rozstrzygania sporów.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Odpowiedzialność za treść

Jako dostawcy usług zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o prawie internetowym (das Telemediengesetz, TMG) jesteśmy odpowiedzialni za treści własne udostępnione na tej stronie internetowej. Zgodnie z art. od 8 do 10 ustawy TMG jako dostawcy usług nie jesteśmy jednakże zobowiązani, aby kontrolować przekazane nam i udostępnione cudze treści lub też w zależności od okoliczności ustalać i wskazywać na czynności niezgodne z prawem. Obowiązek usunięcia lub zablokowania możliwości korzystania z podanych informacji zgodnie z powszechnymi ustawami pozostają tym samym nienaruszone. Związana z powyższym prawem odpowiedzialność cywilna następuje w momencie zaznajomienia się z konkretnym naruszeniem prawa autorskiego. W przypadku stwierdzeniu naruszenia praw autorskich, zgłoszone treści zostaną niezwłocznie usunięte.

Ustawa o prawie autorskim

Treści i utwory sporządzone przez administratora tej strony internetowej i na niej umieszczone podlegają niemieckiej ustawie o prawie autorskim. Powielanie, edycja, rozpowszechnianie i ich wykorzystywanie poza przepisami ustalonymi przez ustawę o prawie autorskim wymagają pisemnej zgody autora strony lub jej twórcy.

Pobieranie i kopiowanie z podanej strony internetowej są dozwolone wyłącznie dla celów prywatnych a nie komercyjnych. O ile treści podanej strony internetowej nie zostały sporządzone przez administratora, prawo autorskie stosuje się również do osób trzecich. Każdy utwór osób trzecich zostanie jako taki oznaczony. Jeśli pomimo tego zwrócą Państwo uwagę na jakiekolwiek naruszenie praw autorskich, prosimy o informację. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich, zgłoszone treści zostaną niezwłocznie usunięte.